سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سیدهادی پیغمبردوست –
رضا فعله گری –
سپیده تقی زاده –

چکیده:

درپنجاه سال اخیر با افزایش تقاضا برای م حصولات کشاورزی و موادغذایی مصرف انرژی نیز به شدت افزایش یافته است باکاهش منابع نفتی افزایش قیمت جهانی نفت و پیامدهای آلودگی هوا به سوختهای جایگزین سوختهای فسیلی نیاز می باشد که بهترین راه حل استفاده ازسوخت های جایگزین ارزان از جمله بیودیزل است بیودیزل نوعی متیل استر است که ازمنابع طبیعی تجدید پذیر مانند باقیمانده ساقه نیشکر روغنهای گیاهی و ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی تولید می شود از مزایای بیودیزل م یتوان به مقدار هیدروکربن پایین ارزان بودن و دسترسی آسان اشاره نمود پژوهشهانشان میدهد که امکان استفاده از سوخت های بیودیزل تهیه شده از روغنهای گیاهی و روغنهای پسماند فراوری مواد غذایی به عنوان یک منبع انرژی در بخشهای مختلف کشاورزی وجود دارد دراین مقاله خصوصیات سوخت بیودیزل تولید شده از روغنهای گیاهی روغن های پسماند صنایع غذایی و ضایعات پس از برداشت محصولات مختلف کشاورزی بررسی می شود.