سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دارا باقری – دانشجوی دانشگاه تهران
سمیه محمدپور – دانش آموخته مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان بوشهر
مهرداد امیری – دانشجوی دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

چکیده:

در دریاچه های پلی مکتیک کم عمق آب دائما کدر و تنوع گونه ای کم است . بلوم پیاپی سیانو باکتریها در این دریاچه ها اغلب سبب مرگ تعداد زیادی از ماهیان می گردد این مطالعه جهت فهمیدن تغییرات فصلی جمعیت فیتوپلانگتو نها و کلاروس راهای و روابط متقابل آنها در شرایط یوتروفیک پیشرفته انجام شد. نتایج بدست آمده بیان می کند که توالی فیتوپلانگتونها عموما به وسیله نوترن یتهاتنظیم می گ ردند با این وجود هوای گرم و مدیترانه ای نقش مهمی را در توالی فیتوپلانگتونها دارد و مسئول توسعه سریع و متراک م سیانو باکتر ها در بهار و تابستان است این مطالعه همچنین ثابت می کند که فیتو پلانگتونها از فاکتورهای اصلی مسئول در ساختار فصلی جوامع کلادوسراها است و عنوان شده است که ساختار کلادو سراها همراه با تنوع و فراوانی جلبک ها تغییر می کند و با سیا نو باکتر ها رابطه مستقیمی دارد به علاوه بلوم زیاد سنگین سیانو باکتری ها سبب ایجاد حالت بی هوای و در نتیجه مرگ ماهیان می شود