سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهرام جبارلوی شبستری – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتبا
حمیدرضا بارگاهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیولوژی دریا و کارشناس ارشد سازمان شیلات ای
نازیلا نوزاد دیزجی – کارشناس زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

تمثیل حیوانی Fable که شخصیت های آن جانورانی می ب اشند که هرکدام ممثل یک تیپ از افراد جامعه به شمار می روند بخشی از فرهنگ عامه Folklor هرجامعه ای را تشکیل میدهد کارکرد Function این گونه تمثیل ها از یک سو بیان و تقویت ارزشها باورها و نگرشهای مردم هرجامعه ای می باشد و از سوی دیگر طیف وسیعی از تجربیات و راه و رسم های اموزنده زندگی را در چارچوب اموزش غیررسمی informal Education از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند در فرهنگ عامه جوامع صیادی فعال درابهای بخش شمالی خلیج فارس کشور ایران نیز تمثیلهای حیوانی وجود داردکه از گذشته های دور به یادگار مانده است و شخصیت های آنها را ابزیان خلیج فارس تشکیل میدهند بطوریکه نام ، ریخت شناسی ،ویژگیهای تشریحی، رفتارها و برخی باورها پیرامون آنها الهام بخش: بیان ارزشها ارزوها تعاملات اجتماعی درون جوامع صیادی می باشد