سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمیثم شریفی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران
بهمن بهزادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

یکی از روشهای تصفیه پسابهای نفتی، فرآیندهای غشایی میباشد. روشهای غشایی علاوه بر سادگی فرآیند وهزینههای سرمایهگذاری اولیه کمتر، محصولاتی با خلوص بالا و یکسان که به کیفیت پساب ورودی وابسته نمیباشند،تولید میکنند. این مقاله با بررسی روشهای ترکیبی سیستم های غشایی مبتنی بر اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس در تصفیه پسا بهای نفتی از حیث عملیاتی و اقتصادی، مشکلات پیش رو جهت صنعت یسازی این روش های نوین را تبیینم ینماید. با بررسی تحقیقات صورت گرفته نشان داده شد که به کاربردن سیستم غشایی اولترافیلتراسیون پیش از اسمز معکوس بهبود عملکرد غشاهای تراوایی اسمز معکوس و کاهش هزین ههای عملیاتی را در پی دارد. . همچنین در این مقاله برخی از تحقیقات مرتبط با سیستمهای ترکیبیUF/RO مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص شده است که نتایج تحقیقات در ارتباط با سیستم های ترکیبیUF/RO جهت حذف نفت و گریس موفقیتآمیز گزارش شده است پسابهای تصفیه شده توسط این سیستم ها، به خوبی با استانداردهای تخلیه در محیطزیست که طبق آن باید غلظت روغن در پساب تصفیه شده کمتر از ۱۰ میلی گرم بر لیتر باشد، منطبق م یباشند