سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد روحانی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،
سعید بهینا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،ایرا
محمد مهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،عضو باشگاه پژوهشگران جوان،کاشان ایر
سید محمد علی حسینی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،

چکیده:

مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل پاسخ زلزله ای سدهای خاکی می پردازد. رفتار پوسته و هسته سد با استفاده از معیار ساده و متداول موهر- کلمب تشریح می گردد. استفاده از این مدل ساختمند بر طبق دشواری تعیین پارامترهای ساختمند برای روابط ساختمند پیشرفته تر از جمله سفت شدگی ایزوتروپیک و سینماتیک توجیه می شود . تجزیه و تحلیلهای انجام گرفته با استفاده از اسناد واقعی زمین لرزه نشان می دهند که بارزلزله ای سبب القای قابلیت خمیری در بخش عمده ای از پوسته و در بخش زیرین هسته می گردد. تجزیه و تحلیلها نشان از آن دارندکه خمیرایی باید در تحلیل پاسخ زلزله ای سد مد نظر قرار گیرد زیرا منجر به کاهش بسامد طبیعی سد و نیز انتشار انرژی میگردد که تاثیر فاحشی بر پاسخ زلزله ای سد می گذارد . تجزیه و تحلیل حالت خمیری می تواند ابزار مناسبی برای تصریح پایداری سد تحت بارهای زلزله ای باشد