سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد نوروزی – دانشکده مهندسی شیمی نساجی دانشگاه علوم و تحقیقات
مجید منتظر – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حلالهای متداول مورد استفاده در خشک شویی منسوجات شامل حلالهای کلرینه نظیر پرکلرواتیلن می باشد که برای سلامتی انسان و محیط زیست خطرآفرین است درسالهای اخیر تلاش زیادی جهت جایگزینی حلال های مناسب صورت گرفته که از آن جمله می توان به دی اکسید کربن فشار بالا اشاره داشت از آنجا که تاثیر این حلال درمقایسه با حلهای رایج کمتر می باشد با استفادهاز موادف عال سطحی موجبات افزایش کارایی دی اکسید کربن در فرایند خشک شویی را فراهم آورده و تلاش جهت دستیابی به شرایط بهینه صورت پذیرفته است.