سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مهدی سیفی نیزابی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
جهانگیر عابدی کوپائی – دانشیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید رضا کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ایران از نظر اقلیمی دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک می باشد که همواره دچار مشکلات ناشی از کمبود آب بوده است. بر اساس نظریه آب مجازی، کشورهایی که دچار کمبود آب هستند، باید محصولاتی را که برای تولید نیازمند به آب زیادی هستند، وارد نموده و منابع آبی محدود خود را صرف بخش های پر بازده تر نمایند. موضوع آب مجازی در مدت کوتاهی به یک مفهوم کلیدی در مباحث سیاسی وعلمی در رابطه با کمبود آب تبدیل شده است. در بحث سیاست های بین المللی در مورد تغییر اقلیم، آب مجازی می تواند به عنوان یک راه حل مناسب برای چالش های آینده بشر مورد توجه قرار گیرد. همچنین عوامل مهم دیگری از قبیل کیفیت، نوع محصول و تقاضا برای تولید محصول استاندارد می تواند بر تصمیمات تجاری تاثیر گذاشته و در مبحث آب مجازی وارد شود. آب مجازی به نوعی به بهره وری آب محصول بستگی دارد و ابداع این نظریه نیز در رابطه با راندمان آب مصرفی و آب صرفه جویی شده می باشد. در مقاله مروری حاضر ضمن بررسی تئوری آب مجازی به برخی از مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف جهان و ایران اشاره می شود.