سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شهبازی – مسئول ارائهمرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث
فرهاد سراجی – عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی بوعلی سینا

چکیده:

هدف کلی این پژوهش بررسی فرایندتولید محتوای الکترونیکی در یکی از مراکز آموزش الکترونیکی ایران است این مرکز آموزش الکترونیکی در سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را بصورت رسمی اغاز کرده است دراین پژوهش از روش مطالعه موردی استفاده شده است داده های مربوط به تولید محتوای الکترونیکی از طریق مشارکت محقق در جلسه های مربوطه و تحلیل و بررسی اسناد و ایین نامه ها به دست امده است براساس داده های حاصل از این منابع و اسناد تصمیم های مربو ط به تولید محتوا دراین مرکز را می توان درچهاربخش در نظر گرفت شیوه ی انتخاب محتوا، تشکیلات و ساختار سازمانی تولید محتوا، طرح نامه ها و ایین نامه ها، قالب ها و شکل ارائه ها ، دراین مقاله نکات ضعف تصمیم های فعلی مطرح و راهکارهای عملی برای ارتقا کیفیت آموزش های الکترونیکی ارائه شده است.