سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا دهقانی فرد – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
علیرضا اشرف گنجویی – پژوهشکده فوتونیک- مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرافته و علوم مح
محمد آقای بلوریزاده – دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
علیرضا احمدی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

چکیده:

یکی از دلایل توجه زیاد به تخلیه ی الکتریکی به دلیل کاربرد گسترده ی آن در لیزرهای گازی است. این مقاله مروری بر تاریخچه تحولات کلی در ساخت لیزرهای گازی است و از اهداف بعدی توسعه یک مدل دو بعدی خودسازگار می باشد. این مدل از نوع شاره ای خواهد بود که معادلات وابسته به زمان پلاسما را باری پیوستگی الکترون و یونها و انرژی انها را که با معادله پراسون و معادلات حاکم بر مدار خارجی جفت شده اند را حل می کند. این معادلات با روش اجزا محدود حل خواهند شد . در مرحله نخست هدف ما بدست اوردن اطلاعاتی در مورد تغییرات زمانی پلاسما و متوسط زمانی خصوصیات آن نظیر تغییرات فضایی میدان الکتریکی و پتانسیل چگالی پلاسما و متوسط انرژی الکترونها ف چگالی اتم های خنثی و نرخ یونیزاسیون آنها و غیره است.مدل بایستس توانایی محاسبه چگالی ذرات باردار ، میدان الکتریکی در هندسه سطح مقطع لیزر را داشته باشد و امکان مطالعه اثر پروفایل الکترودهای تخلیه روی عملکرد لیزر XeCl ایجاد کند. د ر واقع این مقاله پیشرفت ها و تغییرات لیزر گازی و زمینه های توسعه این تکنولوژی را بررسی می کند.