سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده مقامی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شیره انگور آب انگور تخمیر نشده تغلیظ شده است که بعنوان یک شیرین کننده استفاده می شود درواقع یکی از روشهای نگهداری آب انگور تولید شیره انگور می باشد درطی این فرایند آب انگور تا بریکس ۶۸ افزایش داده می شود تولید شیره انگور بیشتر بصورت سنتی صورت میگیرد اما با توجه به مصرف روزافزون آن درصنایع مختلف مواد غذایی اخیرا صاحبان صنایع اقدام به تولید آن در سطح صنعتی نمودها ند هدف مطالعه مروری حاضر بررسی مطالعات و پژوهش صورت گرفته برروی میوه انگور و شیره انگور می باشد تا بدین طریق زمینه ای جهت اطلاع رسانی دررابطه با این محصول کشاورزی صورت گرفته باشدو محققان صنایع غذایی را به استفاده از این اطلاعات در جهت اقدامات نوین یا تکمیل پژوهشهای قبلی دراین زمینه نماید.