سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الاله قائمی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران-کارشناس خبره شرکت آب منطق
پونه قائمی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

رشد جمعیت و لزوم توزیع آب با کیفیت قابل قبول از نظر استانداردهای ملی و بین المللی در بین مردم، بهره برداری بهینه از منابع آب را ضروری نموده است. هم زمان با گسترش کشاورزی، صنعت و شبکه های حمل و نقل، شاهد تحولات جدیدی در مسائل آب و خاک، مانند کاهش نسبی از منابع آب های سطحی، زیرزمینی و کاهش کیفیت منابع آب موجود می باشیم. هدف از این مقاله بررسی و تعیین آلودگی آب رودخانه جاجرود براساس شاخص های جهانی کیفی آب و ارائه طرح مدیریتی در جهت بهبود کیفیت آن است که اهداف زیر را دنبال می کند: -۱ رودخانه جاجرود به عنوان یکی از منایع عمده تأمین آب تهران -۲ تغییرات کیفی آب و مشکلات ناشی از مصرف آب آلوده برای شهروندان و مصرف کنندگان آب -۳ مشکلات ناشی از افزایش قیمت تصفیه آب برای تولید آب آشامیدنی سالم