سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
امین رضا جمشیدی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
غفار پوربختیار – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

انسان به خاطر وضعیت جسمی و روحی و بی تجربگی آمادگی هر کاری را دارد و حتی انان که با فکر و اندیشه و راهنمایی دیگران دست به کاری می زنند ممکن است از روی کنجکاوی به راه های خلاف کشیده شود و در چنین حال و اوضاعی زمینه برای جرم، انحراف و گناه فراهم می شود و انان ناخواسته در لبه پرتگاه سقوط و جرم قرار می گیرند. نقش کانون خانواده و آموزش و پرورش به عنوان یک هسته اولیه اجتماعی در سال های اول زندگی انسان است و با بررسی علل ارتکاب جرم و تحقیق پلیس در این مورد می توان با ایجاد مراکز مشاوره و…، همچنین با آموزش مسائل دینی و اسلامی به عنوان یک مورد اجتماعی که برای خانواده اهمیت زیادی قائل است و مفهوم وسیعی را تعریف می کند، در مرحله مهم تربیت کودکان و فرزندان در کاهش جرم نقش موثری داشته باشند. یکی دیگر از راه های مهم کاهش جرایم توجه به مسائل فرهنگی است که یکی از این راهکارها توجه به مسائل و نیاز جوانان به خصوص ورزش و تربیت بدنی برای کاهش جرایم است. با اموزش مجریان و مددکاران برای نحوه برخورد با یک مجرم می توان تا حدودی حتی با نحوه کاربرد جملات مناسب در کاهش جرم مثل اعتیاد نقش مثبت داشته باشد.