سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوده نگارستانی – کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف
عباس رجبی قهنویه – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ایستگاه شارژ الکتریکی جزو لاینفک بکارگیری خودروهای هیبریدی در شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی کالا و مسافر است. انتقال انرژی الکتریکی با توجه به روشهای مختلف ایجاد ارتباط الکتریکی بین خودرو و ایستگاه صورت میگیرد. بکارگیری و توسعه خودروهای هیبریدی در کشورمان نیازمند کسب شناخت عمیق از ساختارها، اصول عملکرد و تجارب مرتبط با ایستگاههای شارژ الکتریکی است. این مقاله با هدف انجام بررسی مقدماتی در زمینه ایستگاههای شارژ الکتریکی تدوین شده است. در این مطالعه، ساختارهای مختلف ایستگاهها بررسی شده و استانداردهای مرتبط با آنها بیان میشود. سپس تجارب مرتبط با بکارگیری ایستگاههای شارژ، مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت، انواع مقالات منتشر شده در زمینه ایستگاههای شارژ بصورت اجمالی مرور میگردد