سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا رعیتی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود کارشناس کنت
ابراهیم باقری – مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری شاهرود

چکیده:

پدیده ی کاویتاسیون ناشی از دما و فشار بالا و تولید رادیکالهای آزاد میباشد. این تکنولوژی می تواند برای گندزدایی آب آشامیدنی وفاضلاب استفاده گردد.در کار حاضر، مطالعه ای بر روی انواع کاویتاسیون های هیدرودینامیک انجام گرفت مطالعات نشان می دهد که کاویتاسیون هیدرودینامیک یک روش ساده و مناسبی است و توانایی بالقوه برای گندزدایی آب شرب در جوامع شهری را داردو مشخص گردید که تجهیزات کاویتاسیون هیدرودینامیک، به نسبت، بازدهی انرژی بالاتری دارند. همچنین مقیاس های عملیاتی در کاویتاسیون هیدرودینامیک بزرگتر خواهد بود. بنابراین، افزایش مقیاس کاویتاسیون هیدرودینامیک در مقایسه با انواع کاویتاسیون، ساده تر خواهد بود. هنگامی که آب در معرض کاویتاسیون هیدرودینامیک قرار می گیرد، باندهای هیدروژن و اکسیژن شکسته شده و منجر به تشکیل یک اتم هیدروژن و یک رادیکال هیدروکسیل می شود.رادیکال های آزاد هیدروکسیل یک عامل اکسیدکننده قوی هستند