سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن تقی جراح – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران،
سیدسعید محتسبی – استاددانشگاه تهران
حجت احمدی – دانشیاران دانشگاه تهران
شاهین رفیعی –

چکیده:

رادیاتور یکی از مهمترین اجزای سیستم خنک کاری تراکتور بوده که با تبادل حرارت با هوای جریان یافته پیرامون خود، موتور را خنک می کند. بررسی منابع نشان میدهد، استفاده از نانوسیالات در سیستمهای خنککاری موجب افزایش ضریب انتقال حرارت میشود، که این امر باعث افزایش بازده، کنترل هرچه بهتر حرارت انتقال یافته و کاهش سطح انتقال حرارت میشود. بهینه سازی سیستمهای انتقال گرما در رادیاتور تراکتور، در اکثرمواقع به وسیله افزایش سطح آنها صورت می گیرد که همواره باعث افزایش حجم و اندازه این دستگاهها می شود، لذا برای غلبه بر این مشکل، به خنک کننده های جدید و موثر نیاز است و محصور کردن نیروی خن ککنندهبیشتر در فضای کمتر، تنها با به کار بردن فناوری های جدیدی مانند نانوسیالات ممکن خواهد بود. چنانچه بتوان از نانو ذرات در سیال سیستم خنک کاری رادیاتور تراکتور استفاده کرد، میتوان ضریب انتقال حرارت رادیاتور راافزایش و هزین ههای تولید و عملیاتی آن را کاهش داد، و در نهایت موجب افزایش بازده سیستم خنک کاری تراکتور شد. از محاسن دیگر این کار می توان به بیشتر شدن کارایی انرژی، کوچک تر و سبک تر شدن سیستم های خنک کننده و کاهش اثرات سوء انرژی بر محیط زیست اشاره نمود