سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

شهریار محمدکریمی – عضو انج
سیدمجتبی حسینعلی پور – عضو هیئت علمی دانش

چکیده:

زمان کالایی گران بها در فرآیند ساخت تلقی می شود، از اینرو تکمیل پروژه های ساخت در زمان مقرر حائز اهمیت می باشد . پروژه های ساخت دیر یا زود با یک یا چند تاخیر همزمان از سوی کارفرما، پیمانکار و قوه قهریه مواجه می گردند . در گذشته حجم بالایی از زمان مدیران پروژه صرف برنامه ریزی، نظارت، کنترل و مدیریت پروژه های ساخت می گردید ولی در حال حاضر، توجه آن ها بیشتر معطوف به حل دعاوی تاخیر می باشد . از اینرو برای حل به موقع و منصفانه اختلافات ساخت، وجود ابزاری کارآمد به منظور تعیین مسببین تاخیرات می تواند برای تمامی عوامل دخیل در پروژه سودمند باشد . در این مقاله پس از طبقه بندی تاخیرات بر مبنای عوامل موثر در تاخیر، و مرور نتایج آماری تشخیص جمعی خبرگان در مورد مالکیت شناوری و مسببین تاخیرات همزمان، به بررسی تکنیک های آنالیز تاخیرات و مقایسه آن ها بر اساس اطلاعات مورد نیاز و زمان آنالیز، مالکیت شناوری، عملکرد و ویژگی هایشان، پرداخته می شود .