سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی دهقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سیدمحمدعلی زمردیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

مدول بر جهندگی در توصیف خاکهای اساسی و خاکهای بستر و در طراحی سازه های روسازی مورد استفاده قرار میگیرد مدول بر جهندگی خاکهای بستر می تواند با استفاده از نتایج تستهای ازمایشگاهی پرهزینه و وقت گیر تخمین زده شود و یا از تخمین مقادیر محاسبه شده از ن تایج ازمایش غیرمخرب بدست اید این محدودیت ها نشاندهنده نیاز به یک روش ازمایش ژئوتکنیکی ساده و ارزان در محل برای تخمین مدول بر جهندگی خاکهای بستر می باشد ازمایش نفوذ سنج مخروط دینامیکی به عنوان یک ازمایش ساده سریع و اقتصادی در محل در انجام کارهای ژئوتکنیکی شناخته شده است به هر حال کارایی ازمایش نفوذ سنج مخروط دینامیکی در ارزیابی مدول بر جهندگی روسازی خاکهای بستر هنوز به خوبی شناخته نشده است هدف ارائه این مقاله اشنایی بیشتر با مدول بر جهندگی و ارتباط آن با ازمایش نفوذ سنج مخروط دینامیکی می باشد.