سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید منفرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گروه مهندسیمکانیک و هوا
مهدی مندعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گروه مهندسیمکانیک و هوا
علی عابدین – دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
حسن دستوم لات لیلی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خزش عبارتست از تغییر شکل آهسته و پیوسته جامد با زمان تحت بار ثابت یا دمای ثابت یاترکیبی از آنها که تنها در دماهای بالا رخ میدهد بطور کلی خزش تابعی پیچیده از تنش، زمان دما اندازه و شکل دانه ریزساختار کسرحجمی و ویسکوزیتها فازشیشه ای در مرز دانه ها تحرک نابجایی ها و … می باشد همچنین به آسیب ساختاری محی مواد در اثر نیروهای متغیر خستگی می گویند خستگی بطور معمول همراه با جوانه زنی ترک در سطح قطعه یا نواحی تمرکز تنش و گسترش آن در ناحیه تحت تنش بیشینه است بنابراین بایستی در تمام طراحی های مکانیک و سازه ای عمر خستگی سازه بالا برده شود پیشرفت صنعت افزایش تعداد وسایلی از قبیل خودرو، هواپیما، کمپرسو، پمپ، توربین وغیره که تحت بارگذاری تکراری و ارتعاشی هستند خستگی بیشتر متداول شده واکنون چنین برداشت می شودکه عامل حداقل ۹۰درصد شکستهای ناشی از دلایل مکانیکی حین کار خستگی باشد.