سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر حسین رمضانپور اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد فروخیان فیروزی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیادی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی بهرامی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی یکی از جدیدترین فناوری‌ها جهت پالایش آبخوانهای آلوده به عناصر سنگین و دیگر ترکیبات صمیمی باشد . نانوذرات عموماً به صورت سوسپانسیون به خاک تزریق شده و فاصله آن‌ها تا منبع آلاینده معمولاً بیش از ده‌ها به‌ات می‌باشد . در نتیجه رساندن نانو ذرات به مناطق آلوده یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو در بحث پالایش آب‌های زیرزمینی می‌باشد. در این میان عوامل مختلفی در انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در خاک تأثیر می‌گذارند و. هدف از این مطالعه بررسی اثر عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی بر انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در خاک، چالش‌های موجود و ارائه پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده بوده است. بدین منظور اثر پارامترهای مؤثر بر انتقال این ذرات مانند نوع پوشش، غلظت پوشش، توی محیط متخلخل ، اثرات متقابل بین نانوذرات و خاک، ترکیبات خاک ، کاتالیزور، شدت جریان، غلظت نانو رات و قدرت و دین بررسی شد.