سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید غلامی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر – دانشکده فنی و مهندسی
سیدجواد ایمن – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شاکری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

بر خلاف پیل های سوختی متانولی فعال که تغذیه واکنش دهنده ها و دفع محصولات واکنش توسط ادوات جانبی مانند پمپ یا فن صورت می گیرد، در پیل های سوختی متانولی غیر فعال واکنش دهنده ها و محصولات واکنش باید توسط فرآیندهای طبیعی مانند پخش، جاجایی و کشش الکترواسمزیک از مخزن سوخت و هوا به سطوح کاتالیزوری در آند و کاتد برسند. از آنجایی که اکسیژن و سوخت بدون هیچ وسیلهای و فقط از طریق ساختار خاص پیل، به محل های انجام واکنش می رسند، لذا هرگونه اختلال در این فرایند انتقال، موجب افت کارایی و پایداری آن خواهد شد. لذا دانستن مکانیزم های انتقال واکنش دهنده ها (آب و متانول و اکسیژن) و دفع محصولات واکنش (آب و دی اکسید کربن) در داخل یک پیل سوختی متانولی غیر فعال، به ویژه در مجموعه غشاء الکترود و تاثیر پارامترهای کارکردی مانند غلظت و پارامترهای ساختاری مانند جنس و ابعاد مواد و ترکیبات به کار گرفته شده در اجزاء مختلف بر عملکرد یک پیل سوختی متانولی غیر فعال ضروری می باشد. در این مقاله پس از بررسی مکانیزم های انتقال آب و متانول در غشاء و لایه های پخش کننده و اثر عبور عرضی آب و متانول بر عملکرد پیل تاثیر ساختار و نوع مواد به کار رفته در غشاء و لایه هایپخش کننده بر عملکرد پیل های سوختی متانولی غیر فعال نیز بررسی گردید