سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی نوری طالقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
پیام امیرحیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(HSE)

چکیده:

در عملیات حفاری از گل حفاری به منظور انتقال خرده های حفاری به سطح، کنترل فشار سازندو جلوگیری از فوران چاه ، خنک کاری و روغن کاری مته و لوله ی حفاری، گذاشتن وزن بر روی مته، نگه داشتن خرده های حفاری در خودو ، استفاده می شود. تخلیه ی خرده های حفاری و سیالات چسبیده به آنها به محیط می تواند موجب آلودگی محیط زیست، بروز مشکلات اکولوژیکی، آلوده ساختن گونه ها ی گیاهی و جانوری، تجمع زیستی سموم، و مشکلات بلند مدت دیگر شود. دو نوع عمده سیالات حفاری عبارتند از: سیالات پایه آبی وسیالات پایه غیرآبی. سیالات پایه ی آبی مشکلات زیست محیطی چندانی ندارند. ولی سیالات پایه ی غیرآبی، بسته به سطح مواد آروماتیک موجود در آنها و میزان سمیت و پایداری شان در محیط، میتوانند آسیب های شدیدی بر روی اکوسیستم ها داشته باشند. برای پیش گیری از بروز مشکلات مذکور، باید به نحوی از تخلیه ی گل هایی که آسیب های زیست محیطی ایجاد میکنند؛ جلوگیری کرد. با توجه به تحقیقات انجام شده، پیشنهاد میشود که از گل های پایه سنتزی، تزریق پسماندهای حفاری از طریق دالیز، و حفاری زیر فشار تعادلی، به عنوان راهکارهایی تکنولوژیکی برای کاهش اثرات زیان بار ،مورد استفاده قرار گیرد.