سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهباز مهرابی – دانشجوی کارشناسی اشد بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده منا
خدیجه پورقیومی – دانشجوی کارشناسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا موسوی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفه
حسن توکلی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفه

چکیده:

در سال های اخیر فراوانی طوفان های گرد و غبار در سطح منطقه ای و جهانی افزایش یافته است. اثرات متعددی برای این بلای طبیعی شمرده شده است که گاهی برای برخی اکوسیستم ها مثبت و برای برخی منفی هستند. مطالعات صورت گرفته اثرات طوفان های گرد و غبار را به دو گروه کلی محیطی و انسانی تقسیم می کنند. در این مطالعه اثرات مختلف پدیده گرد و غبار بر روی تولیدات دامی، کشاورزی، پوشش گیاهی، انسان و خاک مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده شد که ذرات گرد وغبار با اثرگذاری بر روی پوشش گیاهی و کاهش عملکرد فتوسنتز و اختلال در تنفس گیاهی باعث کاهش عملکرد گیاهان شده، که این به نوبه خود تغذیه دام ها را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه کاهش تولید و مرگ و میر را به دنبال دارد. از طرف دیگر پدیده گرد و غبار، هم می تواند حساسیت ها و بیماری های خاصی را شیوع دهد و هم می تواند بر روی برخی حسایست ها و بیماری ها اثر گذاشته و آنها را تشدید کند. فرضیاتی در رابطه با نقش گرد و غبار در تشکیل ابر وجود دارد که هنوز به قطعیت نرسیده است. برخی از محققان معتقدند که ذرات گرد و غبار با تشکیل ابر باعث کاهش بارندگی و برخی خلاف این عقیده را معتقدند.