سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرجس سنچولی – عضو هیات علمی گروه شیلات پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل

چکیده:

ترکیبات بیهوش کننده در ماهیان و بی مهرگان اغلب برای بی حرکت کردن موجود به منظور نمونه برداری و جمع آوری نمونهبکار می رود. با توجه به طیف وسیع کاربرد بیهوشی در ماهیان و اهمیت آن در کارگاههای تکثیر و پرورش و مراکز تحقیقات آبزیان،نیاز به داروهای بیهوش کننده ی مناسب و قابل دسترس ضروری به نظر می رسد، از طرفی به هنگام استفاده از داروهای بیهوشکننده باید به سلامت ماهیان، اثرات داروی مورد نظر بر فیزیولوژی طبیعی ماهی و راههای از بین بردن اثرات نامطلوب احتمالیدارو توجه شود. برای مثال تری کائین متان سولفونات (MS222) و ۲-فنوکسی اتانول بر سلامت ماهی و انسان اثرات مضری دارد براین اساس و به منظور شناسایی داروی جایگزین بهتر در سالهای اخیر تحقیقات وسیعی در زمینه داروهای بیهوش کننده، طرزاستفاده از آنها و ارزیابی داروها بر فیزیولوژی و فعالیت های حیاتی ماهی صورت گرفته است. پروپوفول یکی از داروهای بیهوشکننده عمومی به شمار می رود که علاوه بر اثر بیهوش کنندگی سریع و عوارض جانبی کمتر، برگشت از بیهوشی سریعتری نسبت بهسایر داروهای بیهوشی داخل وریدی دارد. این دارو با نام تجاری پوفول در ایران موجود است. پروپوفول به دلیل برگشت سریع ازبیهوشی نسبت به سایر داروهای بیهوشی، عدم ایجاد مسمومیت در عضو خاص و عدم وابستگی متابولیسم آن به کبد بعنوان یکداروی بیهوشی انتخابی مورد استفاده قرار میگیرد. تجزیه و تحلیل پارامترهای خون یکی از ارزشمندترین روش های ارزیابی اثراتبیهوشی است نشان داده شده است که اثرات فیزیولوژیکی بیهوشی به گونه های خاص ماهی و سن آنها وابسته هست، از آنجا کهگونه ها ممکن است به طور گسترده ای پاسخ متفاوت به بیهوشی داشته باشند، غربالگری استفاده از آنها لازم است. این مطالعه باهدف بررسی اثرات داروی بیهوشی پروپوفول در ماهیان صورت گرفته است.