سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین طبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینای همدان
علی ایینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینای همدان
محمدباقر اقاجانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

گرم شدن کره زمین در اثر فعالیت های بشر و وقوع تغییرات اقلیمی، یکی از مسائلی است که امروزه توجه بسیاری از کارشناسان و دانشمندان علوم مختلف را به خود جلب نموده است. این مساله تا جایی اهمیت پیدا کرده که حتی سیاستمداران دنیا نیز بگونه ای درگیر مسائل مرتبط با گرم شدن کره زمین شد هاند. تا جایی که سران هشت کشور صنعتی جهان در نشست سال ۲۰۰۷ ، تصمیم به کاهش تولید گازهای گلخانه ای خود به نصف میزان موجود گرفته اند. تغییر اقلیم می تواند تأثیرات شگرفی بر منابع آب و اکولوژی آبهای شیرین داشته باشد. انتظار میرود تغییر اقلیم جهانی ناشی از افزایش غلظت های گازهای گلخانهای بویژه دیاکسیدکربن، باعث تغییراتی در رژیم بارش، سرعت باد، تابش خورشیدی رسیده به سطح و دمای هوا شود. افزایش دما و تغییر اقلیم می تواند اثرات زیانباری بر روی منابع آبی داشته باشد. چرا که اثر تغییر اقلیم هم بر روی تقاضای آب (به خاطر افزایش دما) و هم بر روی عرضه آب (موازنه در افزایشCO2 تبخیر تعرق و ریزش) می باشد. طبق آخرین گزارش هیئت بین الدول تغییر اقلیمIPCC)در تطبیق و مقابله با تغییرات اقلیمی در بخش منابع آب به همراه کاهش بازتاب آنها می بایستی به عنوان بخشی از یک پاسخ جامع منطق های به آسیب پذیری ناشی از تغییر اقلیم مورد رسیدگی جدی قرار گیرد