سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی اراسته – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه الگوی توسعه شهر برخلاف الگوی توسعه فشرده که در گذشته وجود داشته به الگوی رشد پراکنده مبدل شده است این مقاله با مرور مبانی نظری مرتبط با مفهوم پراکنش شهری وقوع پراکنده رویی در شهر یزد را تبیین می نماید ابزار مورد استفاده برای اثبات فرضیه تحقیق مدل هلدرن می باشد یافته های تحقیق حاکی از افزایش روند گسترش افقی شهر است به گونه ای که تنها ۵۶% از این رشد مربوط به افزایش جمعیت شهری آن بوده و ۴۴% زمینهای حاشیه ای شهر درواقع به همراه توسعه کالبدی شهر تلف شده است از انجا که سیاستهای توسعه پایدار شهری امروزه دراکثر شهرهای جهان به سمت تمرکز بیشتر مناطق مسکونی درنواحی مرکزی و حفظ محیط زیست ارزشمند پیرامون شهرها پیش می رود اجرای سیاست رشد هوشمند رشد متمرکز بخصوص برای شهرهایی که ظرفیت زیست محیطی ناپایدارتری دارند مثل شهرهای حاشیه کویر مرکزی ایران بیش از پیش ضروری است.