سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نگین کوتاه زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آب از منابع ضروری برای ادامه حیات همه موجودات زنده است . به طور روز افزونی، اکوسیستم های آبی با توجه به سرعت رو به رشد افزایش جمعیت، توسعه فناوری، شهرنشینی و رشد اقتصادی مورد تهدید قرار گرفته اند . امروزه فلزات سنگین به یکی از خطرناک ترین مسائل زیست محیطی جهانی تبدیل شده اند. آبی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد انواع آلودگی ها را پیدا م یکند. فلزات سنگین آلاینده در پساب بسیاری از صنایع مانند آبکاری فلزات، عملیات استخراج معدن، دباغی و غیره موجود می باشند که از مهمترین آنه ا: کادمیوم، کروم، کبالت، نیکل، سرب، مس و جیوه هستند. فلزات سنگین از نظر زیستی تخریب پذیر نیستند لذا تمایل به انباشتگی در بدن موجودات زنده دارند که باعث ایجاد بیماری ها و نابهنجاری ها م یشود. از این رو پساب حاوی فلزات سمی قبل از اینکه به جریان آبی (رودخانه ها) تخلیه شود نیازمند تصفیه است. بسیاری از روش های فیزیکی – شیمیایی مانند تعویض یون، جداسازی غشایی و غیره برای تصفیه فلزات دردسترس است. اصلی ترین عیبی که این روش ها دارد تولید لجن زیاد و هزینه بالا است. پس وجود یک تکنولوژی مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست برای تصفیه فلزات از پساب لازم است. اخیرا جذب زیستی به عنوان موثرترین روش برای آلودیگ زدایی پساب حاوی فلزات سنگین و کاهش سر یع غلظت سموم در پساب ها شناخته شده است. این ارائه مروری دارد به اثر آلودگی ناشی از فلزات سنگین و لزوم حذف آنها و به معرفی تکنولوژی موثر و مقرون به صرفه جذب زیستیBiosorption)به عنوان راهکاری نوین جهت حذف و بازیابی فلزات سنگین از پساب قبل از تخلیه آن به محیط و جریان های آبی می پردازد.