سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد معارفیان – اعضا باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
مریم امیدوار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
هاشم علیخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
حسام الدین دبیرمنش – اعضا باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

با توسعه صنایع غذایی و لزوم افزایش بازده فرایندی و کاهش مصرف انرژِ فرایندهای جداسازی مواد مختلف دراین صنایع اهمیت چشمگیری یافته اند لذا می توان بادرنظر گرفتن عوامل مختلف مانند دسترسی به تجهیزات هزینه های ساخت و انرژِی و همچنین اهداف جداسازی درفرایندمربوطه روش مناسبی را برای جداسازی انتخاب کرد دراین راستا فرایندهای غشایی با دارا بودن مزایایی چون کاهش مصرف انرژی انتقال جرم و راندمان بالا و سهولت کاربرد از اهمیت بسزایی برخوردارند دراین راستا غشاهای جداسازی گونه های مختلفی از مواد درحالات جامد مایع و گاز توسعه یافته اند فرایندهایغشایی لبنیات مایع موجب کاهش هزینه های عملیاتی ناشی از مصرف برق و بخار بهبود ظرفیت و کارایی وافزایش کیفیت محصول می گردد لذا با این دیدگاه وعنایت به اهمیت روش جداسازی غشایی دراین مقاله ابتدا به مطالعه کلی غشاها و تقسیم بندی های مختلف انها از لحاظ مکانیسم های حاکم برجداسازی پرداخته شده و سپس ساختارهای غشایی و فرایندهای غشایی روزدنیا درصنایع لبنی مورد بررسی قرارگرفته است.