سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایوب نایب – معاونت اجرایی شهرداری نیشابور
محسن رحیمیان – مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری نیشابور
ابوذر آریش – کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:

مدیریت پسماند و اصولا هرطرح و برنامه اجرایی درهر جامعه ای بدون مشارکت مردم و جامعه با شکست مواجه خواهد شد مشارکت مردمی در جوامع در گرو جلب اعتماد و آگاهی از نتایج پروژه است لذا گام اول درمدیریت بهینه پسماند آموزش در جهت جلب مشارکت مردم می باشد تولید کنندگان پسماند در جامعه باید نسبت به وضع موجود و نتایج پروژه ها آگاهی کامل داشته باشند و نسبت به نقش موثر خود و مشارکت خودشان درموفقیت پروژه آگاه شوند به همین منظور باید مباحث آموزش مورد توجه بیشتری قرار گیرد پرداختن به آموزش و روشها و مبانی آموزشی با هدف آگاه سازی و ارتقای میزان مشارکت مردم دربحث مدیریت مواد زائد آموزش جایگاه ویژه ای به خود اختصاص میدهد دراین مقاله به بررسی نیازها و اهداف و ضرورت آموزش پرداخته سپس با معرفی روشها و ابزارهای اجرایی و ارزشیابی در گروه های هدف یک جامعه راه کارهای اجرایی برای یک برنامه آموزشی مدیریت پسماند را تبیین نموده ایم .