سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم کاویانی – کارشناس ارشد مدیریت مالی
محمود صمدی لرگانی – دکتری حسابداری
محسن ایمنی – کارشناس ارشد حسابداری
نوید صمدی لرگانی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

دردنیای رقابتی امروز خلق ارزش و ثروت هدف اصلی بنگاه های اقتصادی می باشد از آنجا که سرمایه گذاران نیز خواستار به حداکثر رساندن سرمایه خود هستند به همین دلیل بدنبال فرصت هایی از سرمایه گذاری می گردند که بیشترین ثروت را برای آنان به همراه داشته باشد برای رسیدن به این هدف آنها نیاز به اطلاعات و معیارهایی دارند کهاز طریق آن تحلیلی مناسب را برای تصمیم گیریشان انجام دهند معیارها ی سنتی همچون سودهرسهم و بازده سرمایه گذاری توان پی ش بینی سرنوشت آتی شرکت را دارا نیستند و براین اساس معیارهای برپایه تئوری اقتصادی بیان شد که یکی از آنها ارزش افزوده سهامدار می باشد دراین مطالعه درپی مطرح نمودن این معیار نحوه محاسبه و بیان مزایا و معایب آن هستیم.