سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد خوشنام – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
روزبه عباس زاده – دانشجوی دکتری
یبین ینگ – استاددانشگاه ژجیانگ چین

چکیده:

تصویر برداری فراطیفی با بهره گیری از بخش بزرگی از طیف الکترومغناطیسی به پدیده ها می نگرد برخی پدیده ها درطیف الکترومغناطیسی دارای نشانه های ویژه و یگانه ای هستند به علت حجم بسیارزیاد داده های تصویربرداری فراطیفی بسیاری ازتحقیقات انجام شده درگذشته برموضوع چگونگی فشرده سازی ذخیره سازی انتقال و انتخاب بهینه باندهای طیفی بوده اما اخیرا مهمترین موضوعات تحققات مرتبط با این داده ها به توسعه و بهبود انواع الگوریتم های شناسایی جداسازی تعیین ویژگی اهداف طبقه بندی و آشکارسازی آنها به ویژه بصورت خودکار می پردازد از کاربردهای این داده ها میتوان به براورددقیق محصولات کشاورزی مطالعه گونه های مختلف پوشش گیاهی تشخیص زودهنگام آفات و استرسهای گیاهی و ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی اشاره نمودمقاله حاضر به کاربردهای این روش درارزیابی غلات پس از برداشت میوه ها دام طیور وآبزیان دانه های روغنی محصولات جالیزی و سبزیجات غده ای می پردازد.