سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده تقی زاده – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
حمیدرضا قاسم زاده – استاد دانشگاه تبریز
داوود داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

مدیریت زائدات دانشگاه به عنوان زیرمجموعه ای اززائدات شهری چند دهه ای است که درکشورهای توسعه یافته درحال توسعه صورت میگیرد و دربسیاری از دانشگاه های دنیا برنامه های جامع برای مدیریت این زائدات طراحی شده است. که با اجرای آن می توان علاوه برکاهش تولید ضایعات و جداسازی آنها درمبدا درمبحث تولید ماده و انرژی و حفاظت از محیط زیست نیز به توسعه ای پایدار رسید . به همین منظور در سال ۸۹ مطالعه ای برای تعیین کمیت و ترکیبات زائدات دانشگاه تبریز انجام شد طبق نتایج این مطالعه تولید روزانه زائدات جامد در دانشگاه تبریز حدود ۲/۵ تن بود که بیش از ۸۶% آن میتواند از طریق برنامه های کاهش بازیافت و کمپوست سازی مدیریت شود میزان بالای پسماند های آلی دانشگاه تبریز زمینه ای برای بررسی های آغازین فرایند تولید کمپوست را فراهم نمودو با بررسی های صورت گرفته برروی درصد رطوبت میزان ph و نسبت کربن به نیتروژن پسماندهای آلی درسال ۹۰ یک راکتور عمودی کمپوستینگ به منظور تولید کمپوست از زایدات آلی این دانشگاه ساخته شد.