سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی محمدیان – اعضا کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی مشایخ – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
سجاد شاکر –
علی ابوالحسنی –

چکیده:

پروتئین های شیر به عنوان پیش ساز بسیاری از پپتیدهای زیست فعال مطرح می باشند این پپتیدها که درتوالی آمینواسیدی پروتئین غیرفعال می باشند پس از آزادسازی اززنجیره پلی پپتیدی دارای فعالیت زیستی خواهند بود که با توجه به نوع پیشساز پروتئینی فعالیتهای زیستی متفاوتی را میتوان به آنها نسبت داد امروزه پپتیدهای فعال زیستی به دلیل نقشهای فیزیولوژیکی مختلف مانند اثرات آرامش بخش تحریک کننده سیستم ایمنی کاهش فشار خون و افزایش جذب کلسیم مورد توجه خاصی قرارگرفته اند این ترکیب به عنوان اجزای اولیه غذاهای فراسودمند مورد تحقیقات گسترده ای قرارگرفته است. گرچه توسعه تولید موادغذایی غنی شده با این پپتیدها نیازمند دانش فنی بالا درزمینه فرایندهای جداسازی غشایی و کروماتوگرافی است اما هم اکنون دردنیا درحال انجام می باشد.