سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصالح تمسکی – دانشجویان کارشناسی منابع طبیعی گرایش شیلات
سعید پهلوانی –
مجتبی پوریا – کارشناسان مدیریت شیلات
ساسان شاه محمودی –

چکیده:

ماهی تیلاپیا بومی آفریقا مدیترانه و خاورمیانه است این ماهی دومین گروه از ماهیان از نظر صید از منابع وحشی پس از کپورماهیان درجهان است تیلاپیا درتراکم های بالا قابل پرورش بوده و طول مدت پرورش آن کوتاه و درطی یک دوره ۴-۳ ماه میتواند به وزن ۴۰۰-۳۰۰ گرم برسددرشرایط نامطلوب محیطی امکان پرورش ان وجود داشته و بصورت تک جنسی و حتی بصورت توام با سایرآبزیان از جمله کپور ماهیان چینی و میگوی آب شیرین قابلیت پرورش و تولید را دارد رشد بهینه این ماهی دردمای آب بالاتر از ۲۲ درجه سانتی گراد بوده و بهترین شرایط پرورش ان درمناطق گرمسیر می باشد چین از بزرگترین تولید کننده های این ماهی بوده از بهترین ماهیانی است که میتواند نقش مهمی درتوسعه آبزی پروری داشته باشد.