سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق
حسین قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق
علی قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی صفاشهر

چکیده:

پاسخ تقاضا تولید پراکنده وذخیره ساز انرژی پراکنده اجزا اصلی تشکیل دهنده الگوی شبکه هوشمند می باشند پاسخ تقاضا نقش مهمی درباازر برق برای تعادل بین عرضه و تقاضا ایفا می کند تجربه دربازارهای انرژی نشان داده است درصورت اجرای صحیح پاسخ تقاضا مواجه شدن بازاربا کمبود برق را محدود می کند تکنولوژی شبکه هوشمند با فراهم نمودن اطلاعات و زیرساخت های ارتباطاتی مورد نیاز پاسخ تقاضا را برای شبکه موجود توسعه داده است این مقاله مروری کلی برپاسخ تقاضا دربااز ربرق شبکه هوشمند و همچنین مروری برتحقیقات انجام شده دراین زمینه را مورد بررسی قرارمیدهد.