سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
صائب خوش نواز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

دراغلب رودخانه ها یکی از موارد مهم آلودگی اوتریفیکاسیون می باشد اتروفیکاسیون دلالت برغنی شدن پیکره آبی بوسیله مواد آلی ورودی و یا رواناب سطحی حاوی نیترات و فسفات دارد که بطور مستقیم رشدجلبکها و دیگر گیاهان آبزی را کنترل می کند بعلت افزایش تعداد منابع نقطه ای و غیرنقطه ای تولید نیتروژن و فسفر حذب و جداسازی آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر قلمداد میگردد وتلندهای مصنوعی نمونه ای از تاسیسات مهندسی تصفیه پسابها محسوب گردیده و فرایند افزایش کیفیت اب با استفاده از خاک گیاهان و میکروارگانیزم ها صورت میپذیرد یکی ازاجزا اصلی درایننوع سیستم ها ماکروفیت های روئیده درآن گیاهان آبزی می ب اشند که ضمن تامین سطوح کافی برای رشد باکتری ها جذب مواد غذایی و افزایش اکسیژن آب را نیز فراهم می نمایند دراین مقاله سعی شده است که مروری برانواع وتلندهای مصنوعی و نحوه کارکرد آن صورت گرفته و یک نمونه از ماکروفیت های مورد استفاده درآن بنام علف وتیور تشریح گردد.