سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیروس عباسی – فوق لیسانس چینه و فسیل شناسی
سیدمرتضی نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد
ثیاب قدسی – استاددانشگاه ارومیه
اسلام ابراهیم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه فسیل شناسی

چکیده:

ورقه زمین شناسی علی حاجی به مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ دارای مختصات جغرافیایی طولهای خاوری ۴۴٫۱۵-۴۵٫۰۰ و عرضهای شمالی ۳۹٫۳۰-۳۹٫۵۰ طبق تقسیمات کشوری دراستان اذربایجان غربی جای دارد و ازسمت جنوب به ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ ماکو محدود میشود این ورقه درزون زمین ساختی البرز آذربایجان قرار دارد درطی برداشت های صحرایی و تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس فوق واحدهای سنگ چینه ای زیرتشخیص داده شده اند واحد سنگ چینه ای پرکامبرین با مشخصات چینه ای چرتهای قرمز رنگ سازند های پالئوزوئیک پرکامبرین عبارتنداز سازند باروت با دو رخساره مشخص واحد دولومیتی واحدماسه سنگی و تناوب ماسه سنگ دولومیت سازند لالون با دو رخساره سنگ شناسی واحد کنگلومرایی و ولکانیک قاعده سازند لالون واحدماسه سنگی سازند لالون کوراتزیت سفید رنگ قاعده سازند میلاموسوم به کوارتزیت فوقانی Top quartzite ) سازند میلا با دو عضو مشخص عضو دولومیتی میلا عضو سنگ اهک نازک لایه میلا واحد سنگ چینه ای هم ارز سازند لشکرک به سن اردویسین شامل شیست فیلیت اسلیت و نوارهایی ازسنگ آهک واحد ولکانیکی سیلورین