سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر عظیمی – عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستا
سیدکمال طباییان – عضو هیئت علمی موسسه آموزش تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی ن
علی مهری – کارشناس دبیرخانه طرح تدوین نقشه جامع علمی بخش کشاورزی ایران

چکیده:

تجربه نزدیک به چهاردهه آینده پژوهی و آینده نگاری کشورهای جهان ازجمله دربخش کشاورزی حکایت ازکارکردهای ویژه آن درفرایندن سیاست گذاری علم و فناوری ازجمله تغذیه اطلاعات فرایند سیاست گذاری تسهیل پیاده سازی سیاست ها ارتقای ظرفیت های آمادگی پذیرش سیاست ها تسهیل مشارکت شهروندان درفرایند سیاستگذاری پشتیبانی ازتعریف دقیق تری ازسیاست تغییر ساختارنظام سیاست گذاری دارد رویکرد طرح تدوین نقشه جامع علمی کشاورزی ایران ۱۳۸۹ تحلیل نظام نوآوری بخش کشاورزی و معرفی اولویت های پژوهشی و فناوری درراستای تحقق چشم انداز بخش کشاورزی بودها ست دراین طرح یکمطالعه جهت تدوین چشم انداز کشاورزی و یک مطالعه جهت بررسی نظام نوآوری و ارایه اولویت های علم و فناوری کشاورزی انجام شد درمطالعه دوم یک فرایند دلفی برگزار شد که پنج حوزه تخصصی شیلات و آبزیان دام و طیور تولیدات گیاهی جنگلها و مراتع آب و خاک پوشش داده و طی آن بیش از۱۲۰۰ پرسشناهم برای چهارگروه صنعت و کسب و کار تحقیقات کشاورزان و بخشهای سیاست گذاری حوزه های تحقیقات و اجرایی توزیع شد که حدود ۷۵۰مورد آنها دریافت شد