سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه خورسندی کوهانستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سمن سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسین رئوفت – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

مکانیزاسیون کشاورزی رویه ای است که هدف آن بهینه کردن بهره وری است رشد کشاورزی منوط به مکانیزاسیون صحیح است و ارزیابی مقدا رانرژی مورد نیاز انواع سیستمهای مکانیزه یکی از ارکان پیاده سازی مکانیزاسیون می باشد مطالعه و تجزیه و تحلیل نیروهای وارد برادوات خاک ورزی جهت تعیین توان کل مورد نیاز به منظور تهیه تراکتور مناسب برای به کارگرفتن ادوات برقراری اتصال صحیح ادوات با تراکتور طراحی ادوات ازنقطه نظر استحکام و مقاومت کافی و تعیین بهترین اشکال و تنظیمات برای ادوات ضروری می باشد برای اندازه گیری این نیروها جهت بررسی آنها معمولا از دینامومترهای انفرادی که از ابزار اندازه گیری نیرو هستند استفاده میشود ولی بروز خطاهای استاتیکی و دینامیکی دراینگ ونه روشهای اندازه گیری قابل توجه می باشد لذا امروزه توصیه میگردد که بجای سیستم چنددینامومتری از مبدل رینگهای حلقوی کشیده هشت وجهی استفاده شود. هدف از بررسی حاضر نحوه کارو چگونگی کاربرد این دینامومتر ها به عنوان ابزاری قابل اعتماد درتعیین مقدار انرژی مورد نیاز بسیاری از ادوات کشاورزی می باشد.