سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی زارع – دانشجوی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین دارابی – دانشجوی دکتری
مسعود ابراهیمی – دانشجوی دکتری
جعفر روشنی یان – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله درابتدامروری برسیرطراحی درصنعت هوافضا خواهیم داشت سپس با تبیین جاگاه هزینه دراین سیر تاریخی با مفهوم مهندسی هزینه به عنوان رکن اساسی در طراحی مدرن مهندسی آشنا خواهیم شد پس از آن با معرفی انواع هزینه و همچنین هزینه ی چرخه ی حیات برای مدیریت هزینه درمسیر طراحی المان های هزینه وسایل پرنده تشریح می گردد سپس منحنی یادگیری و روابط حاکم بر ان که هزینه ی ساخت وسیله را درخط تولید تعیین می کند مطرح خواهد شد از آنجاییکه درفاز طراحی مفهومی و قبل از تعیین جزئیات محصول باید تخمین مناسبی از هزینه ی تمام شده در دست باشد درادامه روشهای تخمین هزینه و چندین مدل هزینه برای وسایل پرنده بیان میگردد بخش پایانی به مسائل طراحی چندموضوعی کهدرآنهاموضوع هزینه بکاررفته اختصاص دارد.