سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میمنت رستمی – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران،

چکیده:

درسالهای اخیر خوشه بندی طیفی برای تجزیه و تحلیلی داده های بسیار مورد توجه قرارگرفته است زیرا میتواند بصورت کارامد توسط ابزارهای استانداردجبرخطی حل شود و مشکل بهینه محلی را تحمل نکند با این وجود درخوشه بندی طیفی انتخاب پارامتر مقیاس مناسب درمعیار شباهت هسته گوسی مشکل است هدف ازاین مطالعه مروری برعملکرد الگوریتم های موجود خوشه بندی طیفی با معیار شباهت گوناگون است معایب و مزایای هرالگوریتم عنوان شدهاست تا درکارهای مختلف الگوریتم مناسب با توجه به شرایط و نیازهای ممکن استفاده شود درنهایت براساس نتایج ازمایشات الگوریتم مناسب درخوشه بندی طیفی برای مجموعه داده های مختلف عنوان شده است تا الگوریتم مناسب برای کاربردهای مختلف استفاده شود.