سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه فخری –
رخساره رستمیان –
سیدسعید اسلامیان –
ایمان فاضلی –

چکیده:

ازمهمترین فرایندهایی که رودخانه ها نقش مهمی درایجاد آن دارند فرسایش انتقال رسوب و رسوبگذاری می باشد با پیشرفت علوم رایانه ای نقش مدلها دراین زمینه بطور چشمگیری افزایش یافته دراین مطالعه به بررسی ۷۲مدل توسعه یافته درنقاط مختلف دنیا پرداخته شد و سعی گردید توصیه های کلی جهت انتخاب مدل مناسب ارایه گردد سپس فرایند مدلسازی درحوضه های آبریز با استفاده از مدل SWAT و اطلاعات زیرحوضه بهشت آباد کارون شمالی ارایه گردید بدین منظور ابتدا رواناب و سپس رسوب شبیه سازی گردید و پس از واسنجی و اعتبارسنجی به ارایه نتایج پرداخته شد بطور کلی میتوان گفت مناسب ترین مدل برای مطالعات به نحوه استفاده از مدل و ویژگیهای حوضه تعداد و نوع ورودیها و خروجی های مدل و تغییرات مکانی و زمانی آنها صحت و اعتبار مدل بستگی دارد.