سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیده عابدینی – کارشناسی ارشد توسعه روستایی
حمید فتوحی – دکتری اقتصادکشاورزی
محمد کریم معتمد – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

زنان روستایی استان گیلان از دیرباز براساس فرهنگ نانوشته اما پذیرفته شده ای دوش به دوش مردان و بصورت نقشی مکمل درشالیزارها فعالیت می کنند براساس مطالعات میدانی نگارنده و براورد توباع اقتصادی مشاهده شد که زنان روستایی علیرغم نقش چشمگیری که به لحاظ کمی درمراحل مختلف فرایند تولید برنج برعهده دارند کیفیت فعالیت خود را نیز از طریق افزایش بهره وری تولید ارتقا داده و بدین طریق از نقش مکمل خارج و به متن آمده اند موفقیت زنان روستایی درفرایند تولید برنج براساس پاره ای از نظرسنجی ها که بصورت مصاحبه حضوری ونمونه گیری تصادفی ساده از تعدادی از زنان کشاورز روستای دراستان گیلان بهعمل آمد مشاهده شد که علاقمندی زنان و دختران روستایی به زراعت رو به کاهش است سختی کار به دلیل مکانیزه نبودن مراحل تولید برنج مهمترین دلیل آنها برای کاهش انگیزه بوده است