سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه حقیقت خواه – کارشناس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قزوین

چکیده:

سالیانه میلیون ها تن پسماند آلی دفن می شود و علاوه براینکههزینه های کلانی صرف حمل و دفن این پسماندها می شود مشکلاتزیست محیطی فراوانی را نیز به همراه دارد تولید کمپوست از بخش آلی پسماند عادی شهری فسادپذیر که یکی از مراحل مدیریت پسماند و از مهمترین مباحث مطرح در زمینه حفظ محیط زیست می باشد دراکثر کشورهایی که درصد موادالی پسماندشان بالاست از جمله کشورمان ایران در سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصین امر قرار گرفته است دراین میان حرکتهایی که درکشور ما آغاز و گامهایی چه بسا کم ولی موثربرداشته شده که با مشکلاتی همراه بوده است بدیهی است ایجاد محیطی رقابتی درتولید کود کمپوست و درنتیجه کاهش حجم پسماند وحفظ محیط زیست مستلزموجود مقرراتی حمایتی است دراین مطالعه برخی از مواد مهمترین قوانین مدون کشور برایرفع مشکلات تولید کود کمپوست و درراستای توسعه تولید و مصرف آن معرفی میگردد پرواضح است که اقدامات مذکور درجای خود بسیار حیاتی و لازم الاجرا است و لیکن کافی نمی باشد.