سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن قمی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
رضا ازوجی –

چکیده:

درسراسر جهان دفع لاستیک فرسوده یک مشکل بزرگ زیست محیطی به شمار می رود که باعث مخاطراتزیست محیطی از قبیل زمینه سازی برای رشد پشه ها تولید آتش غیرقابل کنترل و آلودگی خاک و پوشش گیاهی می گردد بنابراین نیاز مبرم برای شناسایی محل کاربرد مناسب از بازیافت این لاستیک ها احساس میگردد بتن ماده فوق العاده ای با کاربرد سازه ای می باشد و به عنوان یک ضرورت برای تمدن مدرن و جامعه بشری مطرح است درحا لحاضر استفاده از لاستیک های دورریز در بتن از نظر تکنیکی دربتن های سبک امکان پذیر است این مطالعه به بررسی امکان استفاده از لاستیک فرسوده به اشکال چیپس و الیاف دراندازه های مختلف دربتن به منظور بهبود مقاومت و همچنین مسالهحفاظت زیست محیطی پرداخته است همچنین بررسی کاربرد بالقوه دراین زمینه با بهره گیری از ویژگیهای منحصربفرد و خواص آن صورت گرفته است دراین مطالعه استفاده از بتن حاوی لاستیک دراعضای سازه ای و غیرسازه ای و امکان استفاده دربتن موارد کاربرد موانع و فواید آن و موضوعات پیشنهادی برای مطالعات آینده شرح داده خواهد شد.