سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رسولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه ایران

چکیده:

شبکه های حسگرزیراب بسیارمنحصربفرد میباشند و میتواند برای کاربردهای تجاری و نظامی مستقر شوند درسالهای اخیر پژوهشهای زیادی درمورد شبکه های حسگرزیرآب انجام شده است دراین مقاله درابتدا به بررسی مفاهیم اولیه شبکه های حسگر زیرآب پرداخته و سپس به بررسی و تجدیدنظر برخی از تحولات اخیر دراین زمینه می پردازیم و با لیست کردن برخی ازمسائل مربوط به پژوهشهای عملی و بالقوه شبکه های حسگر زیراب می پردازیم و سپس با مقایسه آن با شبکه های حسگرزمینی وچالشهای آن را بررسی می کنیم و نیز مروری برانواع معماریهای رایج دراین نوع شبکه ها می پردازیم و سپس کانالهای ارتباطی دراین نوع شبکه ها را مورد بررسی قرارمیگیرد و درنهایت به جمع بندی مطالب می پردازیم