سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه زاهدی تجریشی – دانشجوی دکتری سازه
علیرضا میرزاگل تبارروشن – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

وقوع زلزله های بزرگ درایران و خرابی هایناشی از آن موجب تمایل به استفاده ازساختارهای جدید درصنعت ساختمان کشورشدها ست یکی از ساختارهای مناسب برای اجرای سازه ای و غیرسازه ای سیستم قابهای فولادی سبک با نورد سرد می باشد که دران سبک سازی صنعتی سازی عدم استفاده ازمصالح سنتی و .. . دراولویت قرار دارد این سیستم نزدیکبه دو دهه است که به شکل گستردها ی درتولید صنعتی انواع ساختمان هایتجاری اداری و مسکونی به کار میرود برای بررسی جایگاه قاب سبکهای فولادی درروند ساخت و ساز کشورایران این مقاله به مطالعه روشهای ساخت این سیستم ساختمانی و مقایسه ویژگیهای آن با سیستمهای ساختمانی دیگر پرداخته است.