سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سعید باقری گلزار – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

نگاهی به آمارتصادفات و میزان خساراتمربوطه درایران ضرورت سرمایه گذاری وانجام تحقیقات درزمینه پیش گیری از تصادف را مشخص می کند از نقطه نظر مسئولین نیروی انتظامی خطاهای انسانی و تخطی از قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی عمده ترین عوامل تصادفات می باشند علیرغم تلاشهای گسترده ای که از سوی نیرویانتظامی جهت کنترل و نظارت بیشتر جاده ها و بزرگ راه ها و بسترسازی فرهنگی دراین راستا صورت پذیرفته است متاسفانه هنوز آمار تصادفات درحدبسیاربالایی می باشد به جز تلاشهای فرهنگی و ساخت اتوبان ها و جاده های جدید راهکارهای دیگری نیز دردنیا مدنظر قرارگرفته اند که دراین مقاله نگاهی به برخی تکنولوژی های قابل استفاده در خودروها به منظور پیش گیری از تصادف خواهیم داشت.