سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی عصاره – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی
زهرا افتخار – کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

امروزه با توسعه و گسترش صنایع و پیچیدگی تکنولوژی های بکاررفته ایجاد هرگونه حادثه در سیستم سبب اتلاف سرمایه های مالی و انسانی بسیار خوهد شد که در اغلب موارد غیرقابل جبران خواهد بود مدیریت ریسک فرایند شناسایی ارزیابی و انجام اقدامات کنترلی و اصلاح ریسکهای بالقوه ای استکه مشخصا پیشامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می ب اشد دراینمقاله ابتداتعاریف و اصطلاحات به کاررفته در مدیریت ریسک و پیامدهای ناشی از حوادث مختلف معرفی می شود سپس به تشریح مهمترین و مرسوم ترین روشهای شناسایی و ارزیابی خطرات و حوادث در صنعت و مزایا و معایب هرکدام پرداخته می شود.