سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
شهریار لطفی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

مساله ی مکان یابی تسهیلات یکی از مسائل بهینه سازی کلاسیک است که کاربردهای بسیاری به ویژه درصنایع خدماتی دارد برای مثال می توان به یافتن مکان بهینه ی واحدهای اورژانس ایستگاه های آتش نشانی ایستگاه های پلیس بیمارستانها کارخانه ها مدارس آنتن های موبایل و همچنین مکان حسگرها درشبکه های حسگر بی سیم اشاره کرد بانکداری نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به دنبال استفاده از روشهای علمی جهت بیشینه نمودن پوشش خدماتی و کمینه نمودن هزینه هاست نظر به اهمیت مکان یابی دقیق و بهینه جهت استقرار تسهیلات مختلف به منظور بیشینه سازی بهره وری و همچنین پوشش همه جانبه ی نیازمندی جامعه درطی سالیانمتمادی راه کارهای گوناگونی برای حل این مساله ارایه گردیده است دراین پژوهش ابتدا مفاهیم پایه ای درحوزه مسائل مکان یابی و دسته بندی مختلف این مساله به طور کامل معرفی خواهند شد و سپس برخی ازراه کارهای ارایه شده جهت حل مسائل تخصیص مکان شامل روشها دقیق تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره و الگوریتم های مکاشفه ای و فرامکاشفه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت .