سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سعید باقری گلزار – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

یک سیستم جلوگیری از تصادف برای عابر پیاده از دو قسمت کلی تشکیل شده است که هرکدام از قسمت ها خود دارای مباحث ویژه و متفاوتی می باشند که این دو قسمت عبارتند از: تشخیص عابر پیاده، جلوگیری از برخورد با عابر دراین مقاله درهریک از دو زمینه دیدگاه هایی از قبیل دیدگاه هایی که براساس شکل اشیا نوع حرکت شایا و روشهایی که برای تشخیص ازدوحسگر استفاده کردها ندموردبررسی قرارگرفته است همین طور از نظر سخت افزاری حسگرهای نورمرئی ونورغیرمرئی به کاررفته مورد بحث قرار گرفته اند وکارهایی که درهریک از روشهای ارایه شده اند به اختصاص توضیح داده شده است درادامه نیز روشهایی که برای مدل کردن رفتار احتمالی عابرین درهنگام تصادف درمقالات مختلف به منظور جلوگیری از تصادف و پیش بینی احتمال برخورد ارایه شده است بررسی گشته و مورد مقایسه قرار داده ایم همانطور که منابع این مقاله نشان میدهند این سیستم یکی از جدیدترین مکانیزم های کنترل هوشمند خودرو است و درحال حاضر پروژه های بسیاری برای پیاده سازی آن تعریف شده است برایمثال هکمپانی تولید کننده مرسدس بنز آن را بطور آزماییشی برروی خودروی تولیدی خود نصب کرده است.